Αυτόματη δημιουργία ασκήσεων μαθηματικών

Είναι πολύ διαδεδομένη στους εκπαιδευτικούς η χρήση των φωτοτυπιών με ασκήσεις. Όλοι τις δίνουν στους μαθητές για εξάσκηση, για εμπέδωση

Περισσότερα