Επικοινωνία

  • Αν έχετε ερωτήσεις ή θελετε διευκρινίσεις για τις ιδέες και τις συμβουλές που δίνονται.
  • Αν θέλετε να επισημάνετε λάθη, αστοχίες ή παραλείψεις στα άρθρα του σάιτ.
  • Αν θέλετε να προτείνετε δικές σας ιδέες για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
  • Αν θέλετε να καταθέσετε τις απόψεις σας και τις κριτικές σας για το σάιτ ή γενικότερα.

μπορείτε να επικονωνήστε μαζί μας στέλνοντας mail στο mail@techteacher.gr
ή χρησιμοποιώντας την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας: