TechTeacher

Τεχνολογία με απλά λόγια για δασκάλους και άλλους

Επικαιρότητα

Τεχνητή Νοημοσύνη για δασκάλους

Πολλά ακούγονται τελευταία για την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence ή σύντομα A.I.) και τις εφαρμογές της σε πολλούς τομείς της επιστήμης και της κοινωνίας γενικότερα. Είναι γεγονός ότι με τη βοήθειά της παίρνουμε απαντήσεις η βρίσκουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν,  με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα.

Οι περισσότεροι θα έχουν δει τις απίθανες φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και που είναι τόσο αληθοφανείς πού πολύ δύσκολα ακόμα και ειδικοί να μπορούν να καταλάβουν ότι είναι κατασκευασμένες από πρόγραμμα.

Στο άρθρο μας Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αναφερθήκαμε στο πώς μπορεί ο καθένας να τις χρησιμοποιήσει για διαφόρων ειδών εργασίες.

Μπορεί άραγε η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου πρακτικά στην καθημερινή εργασία τους στην τάξη ή γενικότερα στην προετοιμασία τους; Αναφέρουμε παρακάτω μερικούς τρόπους χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης που έγιναν από εκπαιδευτικούς. Τις ερωτήσεις που κάναμε και τις απαντήσεις που πήραμε. Χρησιμοποιήσαμε τις δύο πιο γνωστές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης το ChatGPT και το ‎Bard της Google. Η πρώτη είναι η πιο γνωστή στο ευρύ κοινό, η οποία τώρα πια θέλει εγγραφή, όχι μόνο με email αλλά και με τον αριθμό του κινητού, κάτι που πολλοί διστάζουν να το δώσουν. Το Bard της Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν από τους περισσότερους μία που θα είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της Google (gmail, youTube, android, κ.α.).

Βαθμολογίες

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι παρακάτω μαθητές έχουν γράψει στα διαγωνίσματα της Γλώσσας τους εξής βαθμούς σε κλίμακα 1-20:
Κώστας: Α 15, Β 18, Γ 17. Αντώνης: Α 13, Β 16,5, Γ 14.
Τι γενικούς βαθμούς να πάρουν στον έλεγχο σε κλίμακα 1-20;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Bard: Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ο βαθμός τετραμήνου προκύπτει από τη συνεκτίμηση της προφορικής βαθμολογίας και της γραπτής επίδοσης. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
Τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία
Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα
Την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης
Τις γραπτές δοκιμασίες
Τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι
Στην περίπτωση του Κώστα, ο συνολικός βαθμός του είναι 50, καθώς έχει γράψει 15 + 18 + 17 = 50. Ο μέσος όρος του είναι 16,66, δηλαδή λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο του σχολείου, ο οποίος είναι 16. Ωστόσο, ο Κώστας είναι πάντα διαβασμένος και συμμετέχει στην τάξη, οπότε είναι δίκαιο να ανεβεί ο βαθμός του. Ένας λογικός βαθμός για τον Κώστα είναι 17, δηλαδή λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο της τάξης.
Στην περίπτωση του Αντώνη, ο συνολικός βαθμός του είναι 46,5, καθώς έχει γράψει 13 + 16,5 + 14 = 46,5. Ο μέσος όρος του είναι 15,5, δηλαδή λίγο κάτω από τον μέσο όρο του σχολείου. Ωστόσο, ο Αντώνης είναι συνήθως αδιάβαστος και δεν συμμετέχει στην τάξη, οπότε είναι δίκαιο να κατέβει ο βαθμός του. Ένας λογικός βαθμός για τον Αντώνη είναι 14, δηλαδή λίγο κάτω από τον μέσο όρο της τάξης.
Συμπερασματικά, οι γενικοί βαθμοί των μαθητών θα πρέπει να είναι οι εξής:
Κώστας: 17
Αντώνης: 14
Αυτοί οι βαθμοί αντανακλούν καλύτερα τις προσπάθειες και την επίδοση των μαθητών.

Σχέδια Μαθημάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι δάσκαλος έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου. Θέλω ένα σχέδιο διδασκαλίας για το μάθημα “Η ατμόσφαιρα”:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Bard: Σχέδιο διδασκαλίας για το μάθημα “Η ατμόσφαιρα”
Τάξη: Έκτη Δημοτικού
Θέμα: Η ατμόσφαιρα
– Διδακτικοί στόχοι:
1. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να περιγράψουν τα βασικά στρώματα της ατμόσφαιρας.
2. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τη σημασία της ατμόσφαιρας για τη ζωή στη Γη.
3. Οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ατμόσφαιρα.
– Υλικά:
Φωτογραφίες ή εικόνες των στρωμάτων της ατμόσφαιρας
Χάρτης της Γης
Διαφάνεια με πληροφορίες για την ατμόσφαιρα
Φυσικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τα στρώματα της ατμόσφαιρας
– Διδακτική διαδικασία:
Εισαγωγή (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτικός ξεκινά τη διδασκαλία με μια συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τη σημασία της ατμόσφαιρας για τη ζωή στη Γη. Οι μαθητές μπορούν να δώσουν παραδείγματα του πώς η ατμόσφαιρα προστατεύει τους ζωντανούς οργανισμούς από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και βοηθά στην αναπνοή των ζώων και των φυτών.
Κύριο μέρος (30 λεπτά)
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές τα βασικά στρώματα της ατμόσφαιρας. Για να διευκολύνει την κατανόηση των μαθητών, μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες ή εικόνες των στρωμάτων, καθώς και έναν χάρτη της Γης.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να δώσει στα παιδιά φυσικά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τα στρώματα της ατμόσφαιρας. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα δοχείο με άμμο για να αντιπροσωπεύσουν την τροπόσφαιρα, ένα δοχείο με νερό για να αντιπροσωπεύσουν την υψόσφαιρα και ένα δοχείο με κενό για να αντιπροσωπεύσουν την εξώσφαιρα.
Εφαρμογή (20 λεπτά)
Ο εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές μια σειρά από δραστηριότητες για να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για την ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα γράφημα που δείχνει τα διαφορετικά στρώματα της ατμόσφαιρας και την υγρασία τους.
Οι μαθητές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια παρουσίαση για να μοιραστείτε τις γνώσεις τους με τους συμμαθητές τους.
Κλείσιμο (10 λεπτά)
Ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει τη διδασκαλία με μια σύντομη επανάληψη των βασικών σημείων του μαθήματος. Οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τα στρώματα της ατμόσφαιρας και τη σημασία τους για τη ζωή στη Γη.
– Εναλλακτικές δραστηριότητες:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει μια εκδρομή στο παρατηρητήριο του τόπου κατοικίας του.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει στους μαθητές ένα βίντεο σχετικά με την ατμόσφαιρα.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει στους μαθητές μια σειρά από εικόνες και να τους ζητήσει να τις ταξινομήσουν ανάλογα με το στρώμα της ατμόσφαιρας στο οποίο ανήκουν.
– Αξιολόγηση:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει την κατανόηση των μαθητών για την ατμόσφαιρα με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να δώσει στους μαθητές ένα διαγώνισμα ή μπορεί να τους ζητήσει να ολοκληρώσουν ένα project.

Αξιολόγηση

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι δάσκαλος και θα έρθουν αξιολογητές στην τάξη. Τι πρέπει να κάνω για να με αξιολογήσουν καλά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ChatGPT: Για να σας αξιολογήσουν καλά, μπορείτε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
1. Προετοιμασία: Εξασφαλίστε ότι έχετε καλή προετοιμασία για το μάθημα που θα διδάξετε. Αναθεωρήστε το υλικό και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως την ύλη.
2. Οργάνωση: Οργανώστε την τάξη για να διευκολύνετε την καλή ροή της διδασκαλίας. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν καθαρή και οργανωμένη περιοχή εργασίας.
3. Καλή επικοινωνία: Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε σαφώς και συνεκτικά με τους μαθητές. Χρησιμοποιήστε κατανοητή γλώσσα και εξηγήστε τα περίπλοκα θέματα με απλούς όρους.
4. Παρουσίαση υλικού: Προσπαθήστε να παρουσιάσετε την ύλη με διάφορους τρόπους και μέσα, όπως παραδείγματα, γραφικές αναπαραστάσεις, πρακτικές εφαρμογές και παιχνίδια. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να κρατήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους ενθαρρύνετε να συμμετέχουν.
5. Συνεργασία: Ενθαρρύνετε τη συνεργασία και τον διάλογο μεταξύ των μαθητών. Αυτό μπορεί να δείξει στους αξιολογητές ότι οι μαθητές είναι ενεργοί και συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης.
6. Διαφοροποίηση: Προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη διδασκαλία στις ατομικές ανάγκες των μαθητών. Παρέχετε πρόσθετη υποστήριξη σε μαθητές που τη χρειάζονται και προκαλείτε τους πιο προηγμένους μαθητές με προκλήσεις.
6. Αξιολόγηση: Χρησιμοποιήστε διάφορες μεθόδους αξιολόγησης, όπως ερωτήσεις, τεστ, ασκήσεις κλπ. Αυτό θα δώσει στους αξιολογητές μια καλή εικόνα της ακαδημαϊκής πρόοδο των μαθητών.
Τέλος, να θυμάστε ότι η καλή προετοιμασία, η οργάνωση και η συνεχής βελτίωση είναι κλειδιά για μια καλή αξιολόγηση. Καλή τύχη με την αξιολόγηση σας!

Γενικά ερωτήματα

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για να διδάξω για τρίτη χρονιά τους ίδιους μαθητές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ChatGPT: Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να διδάξετε για τρίτη χρονιά τους ίδιους μαθητές. Ορισμένα από αυτά είναι:
1. Εξοικείωση: Μετά από δύο χρόνια διδασκαλίας, θα γνωρίζετε πολύ καλά τους μαθητές σας, τις ανάγκες τους και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν καλύτερα. Αυτή η εξοικείωση μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε καλύτερα στις ατομικές ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών.
2. Σταθερότητα και εμπιστοσύνη: Οι μαθητές θα είναι εξοικειωμένοι με εσάς και θα έχουν αναπτύξει μια σταθερή σχολική σχέση μαζί σας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, καθώς οι μαθητές θα ξέρουν τι να περιμένουν από εσάς και θα νιώθουν άνετα να ζητήσουν βοήθεια ή να συμμετάσχουν σε συζητήσεις.
3. Προσωπική ανάπτυξη: Η διδασκαλία για τρίτη χρονιά τους ίδιους μαθητές μπορεί να σας επιτρέψει να εστιάσετε περισσότερο στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Μπορείτε να προχωρήσετε πέρα από τα βασικά και να ενθαρρύνετε τους μαθητές να εξερευνήσουν περισσότερο τα ενδιαφέροντά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους.
4. Αποτελέσματα: Η συνέχιση της διδασκαλίας για τρίτη χρονιά με τους ίδιους μαθητές μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στην ακαδημαϊκή τους απόδοση. Οι μαθητές θα έχουν ήδη αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες από τα προηγούμενα δύο χρόνια και μπορούν να επωφεληθούν από την επανάληψη, την εμβάθυνση και την επέκταση των γνώσεών τους.
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχετε ως δάσκαλος που διδάσκει για τρίτη χρονιά τους ίδιους μαθητές. Κατανοώντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ακόμα πιο επιτυχημένη και ικανοποιητική εκπαιδευτική εμπειρία για όλους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και ποια είναι τα μειονεκτήματα για να διδάξω για τρίτη χρονιά τους ίδιους μαθητές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ChatGPT: Αν και υπάρχουν πλεονεκτήματα στο να διδάσκετε για τρίτη χρονιά τους ίδιους μαθητές, υπάρχουν και μερικά πιθανά μειονεκτήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Ορισμένα από αυτά είναι:
1. Κορεσμός: Καθώς έχετε διδάξει ήδη τους μαθητές για δύο χρόνια, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μια αίσθηση αναμονής ή κουρασμού. Μπορεί να χρειαστεί να βρείτε νέους τρόπους για να κρατήσετε το ενδιαφέρον σας ως δάσκαλος και να προσφέρετε νέες προκλήσεις στους μαθητές.
2. Περιορισμένη ποικιλία: Το να διδάσκετε τους ίδιους μαθητές για τρίτη χρονιά μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα έχετε την ευκαιρία να διδάξετε νέα θέματα ή να ανακαλύψετε νέες πτυχές του διδακτικού σας αντικειμένου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση μονοτονίας ή περιορισμένης ποικιλίας στη διδασκαλία.
3. Επανάληψη: Οι μαθητές θα έχουν ήδη εκτεθεί στα ίδια μαθήματα και το ίδιο υλικό για δύο χρόνια, οπότε ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο να τους κρατήσετε ενδιαφέροντες και να τους προσφέρετε νέες προκλήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσετε τον τρόπο παρουσίασης και εξήγησης του υλικού προκειμένου να το καθιστάτε πιο ενδιαφέρον και προκλητικό.
Αυτά είναι μερικά πιθανά μειονεκτήματα που μπορεί να συναντήσετε κατά τη διδασκαλία για τρίτη χρονιά τους ίδιους μαθητές. Ωστόσο, με την κατάλληλη προετοιμασία και προσέγγιση, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα και να δημιουργήσετε μια εμπειρία διδασκαλίας που είναι επωφελής και ευχάριστη για εσάς και τους μαθητές σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι δάσκαλος δημοτικού και μου αρέσει μια συνάδελφος στο ίδιο σχολείο. Να της πω ότι μου αρέσει και να της προτείνω να βγούμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Bard: Ναι, θα ήταν καλό να της πεις ότι σου αρέσει και να της προτείνεις να βγείτε. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι ειλικρινής με τα συναισθήματά σου. Αν δεν της πεις ότι σου αρέσει, μπορεί να την χάσεις για πάντα.
Εδώ είναι μερικές συμβουλές για το πώς να της το πεις:
Βρες ένα κατάλληλο μέρος και χρόνο για να μιλήσεις μαζί της. Μην της το πεις όταν είστε μόνοι στο σχολείο, γιατί μπορεί να νιώσει άβολα.
Είσαι ειλικρινής και άμεσος. Μην προσπαθήσεις να το κάνεις να φαίνεται σαν αστείο ή όπως κάτι άλλο.
Να είσαι θετικός και να έχεις αυτοπεποίθηση. Μην φοβάσαι να της δείξεις ότι σε ενδιαφέρει.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το τι μπορείς να της πεις:
“Γεια [όνομα της], θέλω να σου πω κάτι. Μου αρέσει πολύ σαν γυναίκα και θα ήθελα να βγούμε ραντεβού μαζί σου. Τι λες;”
Αν σου πει όχι, μην το πάρεις προσωπικά. Είναι φυσιολογικό να μην ταιριάζεις με όλους. Συνέχισε να ψάχνεις για κάποιον που θα σε αγαπάει και θα σε εκτιμάει για αυτό που είσαι.
Καλή τύχη!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι δασκάλα δημοτικού και μου αρέσει μια συνάδελφος στο ίδιο σχολείο. Να της πω ότι μου αρέσει και να της προτείνω να βγούμε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ChatGPT: Είναι εντελώς φυσιολογικό να νιώθετε έλξη προς κάποιαν συνάδελφο σας. Όμως, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε δήλωση, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και την πολιτική του σχολείου σας σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων.
Αν θέλετε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, μπορείτε να το κάνετε με διακριτικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προτείνετε να περάσετε χρόνο μαζί εκτός σχολείου, όπως πηγαίνοντας για καφέ ή για φαγητό. Αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα και να δείτε αν υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για μια πιο σοβαρή σχέση.
Είναι επίσης σημαντικό να είστε έτοιμη να αποδεχτείτε την απάντησή της, αν είναι θετική ή αρνητική. Η φιλία και η επαγγελματική σας σχέση μπορεί να επηρεαστεί από αυτή την εξέλιξη, γι’ αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτείτε προσεκτικά πριν προχωρήσετε.
Τέλος, αν νιώθετε αβέβαιη ή θέλετε περισσότερες συμβουλές, μπορείτε να συζητήσετε το θέμα με κάποιον που εμπιστεύεστε, όπως έναν φίλο ή ένα μέλος της οικογένειάς σας.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν εντός θέματος, ξεκάθαρες, σωστά διατυπωμένες και μάλιστα στα ελληνικά. Τις προτάσεις της ακόμα κι αν δεν τις ακολουθήσουμε ολοκληρωτικά, μπορούμε να τις λάβουμε σοβαρά υπ’ όψη για τις μελλοντικές ενέργειες και αποφάσεις μας. Πολλές ακόμη χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να γίνουν σε πάμπολλες περιπτώσεις, τις οποίες βέβαια θα τις ανακαλύψουν οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη συνεχή βελτίωσή τους μέσω αυτής.


Δείτε ακόμα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *